Konverze kódování češtiny (DOS, příkazový řádek DOS, Windows)

Stažení software

V manuálu k programu lze nalézt od poslední verze. Navazuje na verzi Kódování pro DOS, umí převádět také adresáře i s podadresáři. Verze 3.21 pro DOS podadresáře nezvládla, ovšem verze 4.0 a vyšší již dokáže pracovat i s podadresáři. S ukládáním konfigurace do registrů se prozatím nepočítá, neboť téměř není co tam uložit.

Kódování pro DOS, verze 4.14

Charakteristické rysy a vlastnosti programu
Co nového v této verzi (4.14) ?

4.14 (24.11.2001)

Minimální systémové požadavky
Popis programu Kódování

Program Kódování slouží k převádění české diakritiky v textových souborech. Tyto textové soubory se mohou nacházet i v podadresářích, program dokáže převádět i celé adresářové struktury.

Ovládá se:

 1. z příkazového řádku, což jej umožňuje využít např. při často prováděné konverzi stejné struktury souborů a adresářů (v dávkovém souboru), a v dialogových oknech pouze potvrdit
 2. pomocí dialogových oken, kde lze pohodlně nastavit potřebné parametry
 3. kombinací obou předchozích způsobů

Pracovní plocha programu Kódování

Pracovní plocha

Po dokončení převodu se vypíše informace o počtu úspěšně převedených souborů z celkového počtu souborů.

Konverzi je možné rozdělit na 3 typy:

Využití nalezne všude tam, kde se vykonávají např. tyto činnosti:

Parametry příkazové řádky

Kompletní verze pro MS-DOS obsahuje jediný spustitelný soubor a to KOD_DOS.EXE. Při spuštění samotného programu bez parametrů na příkazové řádce se program spustí a zobrazí se pracovní plocha programu (viz obrázek nahoře). Pro usnadnění práce s programem je výhodné zadat zdrojový soubor/adresář a cílový soubor/adresář již při spouštění programu.

Základní syntaxe programu je:

KOD_DOS.EXE 1.parametr 2.parametr

Jde o následující parametry:

 1. Jméno zdrojového souboru/adresáře - např. README.TXT. Tento zdrojový soubor/adresář musí nutně existovat, jinak nelze provést konverzi.
 2. Jméno cílového souboru/adresáře (možné i neexistujícího) - např. README.INF. Cílový soubor nebo adresář nemusí nutně existovat, v případě potřeby jej program vytvoří sám. Existuje-li již cílový soubor bude vypsán dotaz na jeho přepsání.
Co program neumí
Program nelze použít při
Hlášení programu

Pokud nastane při běhu programu jakákoliv chyba nebo hlášení, objeví se dialogové okno upozorňující, právě že nastala chyba nebo se objeví pouze hlášení. Může to být např. dotaz na přepsání existujícího souboru, nebo chyba zápisu na disketovou jednotku apod. Záleží pak pouze na uživateli, jak rozhodne v nastalé situaci.

Popis předchozích verzí

4.13 (31.03.2001)

4.13 (20.09.1999)

4.12 (27.06.1999)

4.11 (19.06.1999)

4.1 (13.06.1999)

4.0 (24.04.1999)

3.21 (02.09.1998)

Možnosti šíření programu

Program lze šířit pouze při dodržení licenčních podmínek.

Kódování pro DOS (příkazová řádka), verze 1.13

Charakteristické rysy a vlastnosti programu
Co nového v této verzi (1.13) ?

1.13 (24.11.2001)

Minimální systémové požadavky
Popis programu Kódování

Program Kódování slouží k převádění české diakritiky v textových souborech. Tyto textové soubory se mohou nacházet i v podadresářích, program dokáže převádět i celé adresářové struktury. Ovládá se pouze z příkazového řádku, což jej umožňuje využít např. při často prováděné konverzi stejné struktury souborů a adresářů (v dávkovém souboru). Po dokončení převodu se vypíše informace o počtu úspěšně převedených souborů z celkového počtu souborů.

Pracovní plocha programu Kódování

Pracovní plocha

Konverzi je možné rozdělit na 3 typy:

Využití nalezne všude tam, kde se vykonávají např. tyto činnosti:

Parametry příkazové řádky

Kompletní verze pro MS-DOS obsahuje jediný spustitelný soubor a to KOD_CZ.EXE. Při spuštění samotného programu bez dalších parametrů na příkazové řádce se vypíše popis požadovaných parametrů (viz obrázek nad textem). Těchto parametrů je celkem 5 a první 4 z nich jsou povinné, a musí být od sebe odděleny mezerou tak, jak ukazuje základní syntaxe programu. Poslední pátý parametr je nepovinný a nemusí být na příkazové řádce uveden. Pořadí všech parametrů na příkazové řádce nelze zaměnit ! Při spuštění programu musí tedy být na příkazové řádce vždy 4 nebo 5 parametrů.

Základní syntaxe programu je:

KOD_CZ.EXE 1.parametr 2.parametr 3.parametr 4.parametr 5.parametr 6.parametr

Jde o následující parametry:

 1. Typ konverze - specifikuje, jaký objekt se bude převádět, zda soubor či adresář
 2. Vstupní/výstupní formát kódování - lze vybrat z 8 norem kódování:

  ASCII - ISO 8859-1 - ISO 8859-2 - Kamenický - KOI-8 CS - Latin 2 - Macintosh - Windows.

  Převod z ASCII do jiné normy nemá smysl, neboť neobsahuje diakritiku a není možné ji ani "vytvořit". Všechny další možnosti jsou tedy reálné. Každá norma kódování češtiny má zkratku odvozenou ze svého prvního písmena. Spojením tohoto prvního písmena u vstupní a výstupní normy bez mezery dosáhneme sestavení 2. parametru. Např. při převodu diakritiky z normy Latin 2 do KOI-8 CS bude 2. parametr L8. Další informace lze nalézt v položce Příklady použití.

 3. Jméno zdrojového souboru/adresáře - např. README.TXT. Tento zdrojový soubor/adresář musí nutně existovat, jinak nelze provést konverzi.
 4. Jméno cílového souboru/adresáře (možné i neexistujícího) - např. README.INF. Cílový soubor nebo adresář nemusí nutně existovat, v případě potřeby jej program vytvoří sám. Existuje-li již cílový soubor bude vypsán dotaz na jeho přepsání.
 5. Výpis jmen konvertovaných souborů - přepínač -vypis, vypisuje jména všech konvertovaných souborů při běhu programu. Implicitně se jména konvertovaných souborů nevypisují. Pozor ! Rozlišují se malá a velká písmena, tj. uvedete-li např. -VYPIS, pak nebude mít tento parametr správnou syntaxi a program se bude chovat jako kdyby na příkazové řádce nebyl (nevypíše nic).
 6. Zobrazení dotazu na přepis při existenci cílového souboru - není-li tento parametr uveden, vždy při existenci cílového souboru bude vypsán dotaz na jeho přepsání. Zabránit lze výpisu dotazu uvedením parametru -prepis na příkazovou řádku.
Co program neumí
Program nelze použít při
Hlášení programu

V programu se rozlišují celkem 3 druhy hlášení. Jsou to chybová, varovná a informační. Každé z nich se zobrazuje určitou barvu. Všechna chybová hlášení programu jsou zabarvena světle červenou barvou, varovná hlášení jsou vypsána barvou světle zelenou. Informační hlášení pak implicitně světle šedou barvou. Tak lze velmi snadno poznat např. v jakém stavu se program ukončil.

Přehled chybových hlášení (červené)

Chybová hlášení se objevují pouze při zadaných parametrech programu a značí, že jeden nebo více z nich musí být pozměněny pro správnou činnost programu.

Přehled varovných hlášení (zelené)

Varovná hlášení upozorňují pouze na stav, kdy soubor určitého jména již existuje a nabízí možnosti řešení takovéto situace.

Přehled informačních hlášení (světle šedé)

Informační hlášení sdělují s jakým výsledkem konverze proběhla.

Příklady použití
Popis předchozích verzí

1.13 (31.03.2001)

1.13 (20.09.1999)

1.12 (25.06.1999)

1.11 (19.06.1999)

1.1 (13.06.1999)

1.01 (23.04.1999)

1.0 (13.12.1998)

Možnosti šíření programu

Program lze šířit pouze při dodržení licenčních podmínek.

Kódování pro Windows, verze 2.02

Charakteristické rysy a vlastnosti programu
Co nového v této verzi (2.02) ?

2.02 (15.06.2002)

Minimální systémové požadavky
Popis programu Kódování

Program Kódování slouží k převádění české diakritiky v textových souborech. Tyto textové soubory se mohou nacházet i v podadresářích, program dokáže převádět i celé adresářové struktury. Ovládá se velmi jednoduše několika přepínači, editačními boxy a tlačítkem "Převést". Typ kódování se vybírá z roletových nabídek umístěných úplně nahoře.

Konverzi je možné rozdělit na 3 typy:

Pracovní plocha programu Kódování

Pracovní plocha

Využití nalezne všude tam, kde se vykonávají např. tyto činnosti:

Program nelze použít při
Hlášení programu

Pokud nastane při běhu programu jakákoliv chyba nebo hlášení, objeví se dialogové okno upozorňující, právě že nastala chyba nebo se objeví pouze hlášení. Může to být např. dotaz na přepsání existujícího souboru, nebo chyba zápisu na disketovou jednotku apod. Záleží pak pouze na uživateli, jak rozhodne v nastalé situaci.

Popis předchozích verzí

2.01 (24.11.2001)

2.0 (03.11.2001)

1.5 (03.09.2000)

1.4 (20.09.1999)

1.31 (20.06.1999)

1.3 (13.06.1999)

1.21 (09.05.1999)

1.2 (01.05.1999)

1.1 (01.01.1999)

1.0 (26.09.1998)

Možnosti šíření programu

Program lze šířit pouze při dodržení licenčních podmínek.